Print
PDF

Programe za najavljene grupe možemo organizovati u posebnim terminima i adaptirano Vašim željama i uslovima.

Ugošćujemo grupe bez obzira na veličinu, od 1 do 100 učesnika! Ture su prilagođene školskom uzrastu, sportskim grupama i studentima.